Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

Po zapoznaniu się z niżej przedstawionymi zasadami przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez 4U System sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującym brzmieniu:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez 4U System sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Księdza Zygmunta Łabentowicza 10.”

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na przetwarzanie Pana/-i danych osobowych przez 4U System sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim:

1) Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie 4U System sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Księdza Zygmunta Łabentowicza 10;

2) Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę;

3) Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym ze Spółką, w szczególności podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, kadrowe, hostingowe, informatyczne, prawne itp.;

4) Podane przez Pana/-ią dane osobowe zostaną usunięte w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę, w związku z którym złożył/-a Pan/-i dokumenty aplikacyjne;

5) Panu/-i przysługiwało będzie prawo do żądania od Spółki dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6) W przypadku przetwarzania przez Spółkę Pana/-i danych osobowych w sposób zautomatyzowany przysługiwało będzie Panu/-i prawo do przenoszenia tych danych;

7) Panu/-i przysługiwało będzie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Spółkę;

8) Udzieloną zgodę będzie mógł/mogła Pan/-i cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji ze Spółką. Informujemy, że cofnięcie udzielonej przez Pana/-ią zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem;

9) Spółka nie będzie przetwarzała Pana/-i danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

10) Podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi Panu/-i udział w procesie
rekrutacji prowadzonym przez Spółkę.

->